samenwerking

Het DMI-ecosysteem werkt samen met verschillende regionale verbanden en netwerken. Je kunt ze hier beter leren kennen.

Brightlands Smart Services Campus

Brightlands Smart Services Campus in Heerlen is een community van ondernemers, onderzoekers en studenten die samen nieuwe slimme digitale diensten ontwikkelen om de kwaliteit van het leven te verbeteren

graag aan mee.

Domeinen: Armoede, AI, blockchain, datagedreven werken, klimaat, onderwijs, onderzoek.

Green Innovation Hub

 De Green Innovation Hub is een open innovatie ecosysteem dat samenwerking tussen publiek-private partijen mogelijk maakt binnen de gemeente Almere en de provincie Flevoland. Daarbij faciliteert en stimuleert de Green Innovation Hub het versnellen en opschalen van de marktintroductie van digitaal-gedreven innovaties op strategische locaties.

 

Domeinen: Bouw, voedsel, energie, mobiliteit en inclusie

Earth Valley

 Earth Valley is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden met als doel te werken aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, waarbij (geo-)data technologie de cruciale rol speelt. Het ecosysteem opereert op de as Amersfoort – Utrecht.

Domeinen: circulair bouwen, datagedreven werken, duurzame bouw, geo-data, mobiliteit, gezonde leefomgeving.

Pioneering

Pioneering is een platform voor vernieuwers in de gebouwde omgeving. Door verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven, woningcorporaties, overheden en onderwijs- en kennisinstellingen, jagen zij initiatieven aan die bijdragen aan een innovatief en toekomstbestendig Oost-Nederland. 

Domeinen: Woningbouw, verduurzaming, circulair, duurzame mobiliteit.

Alliantie Smart Zwolle

Alliantie Smart Zwolle is een samenwerking van publieke en private organisaties die stad en regio Zwolle beter willen laten functioneren door het slim delen en toepassen van data en technologie. Hiermee beoogt de Alliantie oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken te versnellen.

Domeinen: Klimaatverandering, energietransitie, gezond oud worden en mobiliteit.

Regio Stedendriehoek

  De Regio Stedendriehoek is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, namelijk Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Dit heet ook wel een gemeenschappelijke regeling. Als organisatie zet de regio zich in voor kennis en verbinding en zoekt hierbij altijd naar samenwerking met ondernemers en kennisinstellingen in de regio: overheid, ondernemers en onderwijs treken gezamenlijk op om de brede welvaart van de regio te versterken.

Domeinen: Slimme groene verstedelijking, mobiliteit, energiesystemen, gebiedsontwikkeling

SmartWayz

Intensief samenwerken is essentieel om het mobiliteitssysteem van de toekomst te kunnen bouwen. SmartwayZ.NL bestaat dan ook uit verschillende overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Als landsdeel gaan we partnerschappen aan en bundelen we kennis en kunde. De reizigers en vervoerders staan daarbij altijd centraal.

Domeinen: Mobiliteit, gebiedsontwikkeling

Krachtenbundeling

Het Rijk, provincies, G5 en metropool- en vervoerregio’s maakten in 2019 afspraken om meer samen te werken op het gebied van slimme mobiliteit en leefbare en bereikbare steden: de krachtenbundeling.

Domeinen: Mobiliteit. digitalisering

Andere ecosystemen en digitale stelsels